• Parkeersystemen

Medo levert complete parkeersystemen om de doorstroming optimaal te houden en de veiligheid te garanderen.

Wij leveren parkeersysteem met een overheaddeur in combinatie met een slagboom of hek. Deze worden gekoppeld aan de verkeerscomputer die de verkeerstromen regelt.

Als de slagboom of het hek open gaat, gaat het stoplicht (of stoplichten als er meerdere overheaddeuren aangesloten zijn op het verkeersysteem, zoals bij parkeerkelders met verschillende parkeerlagen) op rood. Hierdoor is er telkens maar één voetganger/voertuig op de route. Als de overheaddeur weer dicht gaat, wordt de voetganger of het voertuig automatisch afgemeld en begint het proces opnieuw.

Mocht u met uw auto onder de overheaddeur komen en slaat uw motor af, dan treedt de fotocel-beveiling inwerking (te zien op foto 4): de fotocel zendt een infraroodstraal uit die weerkaatst wordt door een reflector, wordt deze te lang onderbroken dan gaat de deur vanzelf weer omhoog.

Uiteraard zijn onze slagbomen en hekken ook uitgerust met de fotocel-beveiling.